Reklama
Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Statystyki

Reklama
Prawo Pracy w Anglii - 2006 r.
Wpisał Kongres Związków Zawodowych TUC w Wielkiej Brytanii   
Piątek, 24. Luty 2006 23:03
Jeśli uważasz, że twój pracodawca, czy biuro pośrednictwa pracy łamie prawo, jeżeli czujesz że jesteś oszukiwany przez swojego pracodawce, lub jeśli chciałbyś poznać sowje prawa pracy - KONIECZNIE przeczytaj ten artykuł, który otrzymaliśmy od Kongresu Związków Zawodowych TUC w Wielkiej Brytanii, nt. praw pracowników z nowych krajów UE.

Witamy w Zjednoczonym Królestwie.

Ulotka ta przeznaczona jest dla osób pochodzących z ośmiu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, które przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa w celu podjęcia pracy.

Ulotka została opracowana przez Kongres Związków Zawodowych TUC. Jesteśmy organizacją reprezentującą związki zawodowe Zjednoczonego Królestwa. Kongres Związków Zawodowych TUC jest jedyną organizacją zrzeszającą związki zawodowe na terenie Zjednoczonego Królestwa, a w jej skład wchodzi ponad 70 związków członkowskich, które razem mają prawie 7 milionów członków. Kongres Związków Zawodowych TUC jest niezależny od pracodawców, rządu i jakiejkolwiek partii politycznej.

System prawny w każdym kraju jest zawsze skomplikowany. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć wszystkich szczegółów dotyczących prawa pracy w Zjednoczonym Królestwie w jednej ulotce. Ulotka powinna być traktowana jako podstawowy przewodnik. Jeśli uważasz, że ponosisz straty, lub, że twój pracodawca, czy biuro pośrednictwa pracy łamie prawo, powinieneś zasięgnąć dodatkowej rady. W dalszej części ulotki zawartych jest parę zaleceń z naszej strony, co do tego, gdzie możesz szukać dodatkowej pomocy.

Rozpoczęcie pracy w Zjednoczonym Królestwie

Zanim rozpoczniesz pracę, należy zarejestrować się u odpowiednich władz. Home Office jest nazwą działu rządu, który zajmuje się rejestracją osób pracujących pochodzących z nowych krajów członkowskich UE. Możesz zarejestrować się na stronie internetowej: the Working In The UK website.

Aby móc pracować legalnie, będziesz również potrzebować numeru ubezpieczeniowego National Insurance. Będziesz musiał uzyskać ten numer, kiedy dostaniesz pracę.

Ubezpieczenia społeczne (National Insurance) i podatki

Aby uzyskać numer ubezpieczeniowy (National Insurance number), należy zgłosić się do najbliższego urzędu pracy i umówić na rozmowę mającą na celu ‘udowodnienie tożsamości’. Urząd ten, tzw. Job Centre, jest urzędem rządowym i znajduje się w większości dużych miast lub dzielnic miast wielkich. Musisz wziąć ze sobą dowód tożsamości (przykładowo paszport), jak również dowód potwierdzający to, że pracujesz. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp

Niektórzy pracodawcy mogą oferować ci pracę bez konieczności płacenia ubezpieczenia National Insurance, lub podatków (rodzaj pracy znany jako ‘gotówka do ręki’). Jest to łamaniem prawa. Jeśli pracodawcy są przygotowani na łamanie tego prawa, bardzo prawdopodobne, że będą również łamać innego rodzaju prawa pracy, zwłaszcza te, które chronią osoby pracujące. Jeśli nie pracujesz legalnie, będzie ci bardzo trudno wyegzekwować swe ustawodawcze prawa. Powinieneś unikać tego rodzaju pracy.

Każda osoba pracująca w Zjednoczonym Królestwie musi posiadać numer ubezpieczenia społecznego National Insurance. Numer ten służy kontrolowaniu wpłacanych składek na opiekę socjalną. Jeśli zarabiasz więcej, niż około £80 na tydzień, ty i twój pracodawca jesteście zobowiązani do płacenia składek, tzw. ‘National Insurance contributions’. Są one rodzajem podatku. W zamian, osoby pracujące otrzymują dostęp do różnych zasiłków socjalnych. Płacenie składek ubezpieczenia społecznego w Zjednoczonym Królestwie może ułatwić ci zdobycie uprawnień socjalnych w swoim kraju rodzinnym

Ponadto będziesz musiał również p ł acić podatek dochodowy. Wysokość podatku, który będziesz płacić, zależna jest od wielu różnych czynników. Każda osoba pracująca w Zjednoczonym Królestwie posiada kod podatkowy, który ułatwia pracodawcy obliczenie wysokości podatku, który powinni oni płacić w imieniu pracowników. Jeśli podejmujesz pierwszą pracę w Zjednoczonym Królestwie, najprawdopodobniej będziesz płacić ‘podatek awaryjny’ zanim przyznany ci będzie kod podatkowy. Możesz również otrzymać tymczasowy numer ubezpieczenia National Insurance zanim zostanie wydany ci właściwy numer.

Zwróć uwagę, że nie ma potrzeby, by twój pracodawca zatrzymał twój paszport, czy dokumenty tożsamości, i nie ma on prawa ich przetrzymywać. Może on zrobić kopię twoich dokumentów, by dołączyć ją do swoich wewnętrznych akt osobowych.

 

Robotnik czy pracownik?

Każdemu, kto pracuje w Zjednoczonym Królestwie, należą się pewne podstawowe prawa, takie jak płaca minimalna i prawo do płatnego urlopu.

Do tych, którzy poszukują pracy poprzez biura pośrednictwa pracy lub tzw. ‘gangmasterów’ (indywidualnych organizatorów pracy) odnoszą się pewne szczególne prawa- patrz niżej.

Wielu robotników uzyskuje lepsze prawa ze względu na to, że posiadają oni prawny status pracownika. Wyjaśnimy to poniżej.

Wszystkie te uprawnienia pracownicze mogą być wymuszone prawnie. Można to osiągnąć poprzez Employment Tribunal- specjalny rodzaj sądu zajmujący się większością przypadków związanych z pracą- lub, w przypadku przynależności, dzięki pomocy związku zawodowego. Więcej szczegółów na ten temat zawartych jest w dalszej części ulotki.

Większość ludzi, którzy pracują w Zjednoczonym Królestwie, to pracownicy, dzięki czemu mają oni więcej praw. Ale wiele rodzajów pracy, które prawdopodobnie będą wykonywane przez osoby przyjeżdżające do tego kraju w celu znalezienia pracy krótkoterminowej- wliczając w to niemal wszystkie oferty biur pośrednictwa pracy- nie gwarantują statusu pracownika.

Jeśli odpowiesz tak na większość pytań zawartych w rubryce pracownika, jesteś prawdopodobnie pracownikiem. Jeśli odpowiesz tak na większość pytań w rubryce robotnika, prawdopodobnie jesteś robotnikiem.

Pracownik

 • Czy twój pracodawca wymaga pracy w określonych godzinach i płaci ci za ten wymiar godzin, niezależnie od tego, czy jest jakaś praca do wykonania?
 • Czy twój pracodawca sprawdza co robisz i określa kiedy i jak masz to robić?
 • Czy musisz osobiście wykonać pracę (np. nie możesz zwrócić się do innej osoby pracującej o wykonanie pracy w twoim imieniu?)
 • Czy twój pracodawca zapewnia ci narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania pracy?
 • Czy płaci on podatek i ubezpieczenie National Insurance w twoim imieniu (jakkolwiek, duża liczba robotników ma potrącany podatek i składki ubezpieczeniowe z płacy; sam ten fakt więc nie oznacza, że jesteś pracownikiem)
 • Czy jesteś w posiadaniu pisemnego porozumienia ze swoim pracodawcą, w którym wymienione jest sformułowanie ‘umowa o pracę’?

 
Robotnik

 • Czy twój pracodawca oferuje ci pracę i płaci za nią tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba?
 • Czy możesz decydować kiedy będziesz pracować a nawet zrezygnować z danej pracy, kiedy ci ją oferują?
 • Jeśli chesz, czy możesz posłać kogoś innego na swoje miejsce, by wykonał daną pracę?
 • Czy musisz zabezpieczyć we własnym zakresie swoje narzędzia pracy?
 • Czy musisz sam opłacać podatek i ubezpieczenie National Insurance?
 • Czy posiadasz pisemne porozumienie, w którym wymienione jest sformułowanie ‘umowa o świadczeniu usług’?


Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, powinieneś szukać porady: związki zawodowe i biura doradcze rozumieją trudności natury prawnej, ale niektóre przypadki muszą być rozpatrzone przez kolegium do spraw zatrudnienia - Employment Tribunal.

 

Twoje prawa, jako robotnika

Wszyscy, którzy pracują, wliczając w to również osoby zatrudnione przez biura pośrednictwa pracy, mają następujące prawa, począwszy od pierwszego dnia pracy:

 • Krajowa Płaca Minimalna;
 • prawa dotyczące wymiaru godzin (wliczając w to przerwy, urlopy, płacę otrzymywaną w czasie trwania urlopu i maksymalną ilość godzin w tygodniu roboczym);
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • prawo do przynależności do związku zawodowego;
 • oraz ochrona przed dyskryminacją.

 

Krajowa Płaca Minimalna

Minimum, które może być ci wypłacane za każdą przepracowaną godzinę (stan na luty 2006):

 • dla pracowników mających 22 lata i więcej - £ 5.05
 • dla pracowników mających 22 lata i więcej , i którzy odbywają płatne praktyki  - £ 4.25
 • dla pracowników w wieku 18-21 lat - £ 4.25
 • dla pracowników w wieku 16-17 lat - £ 3.00

Napiwki, które uzyskasz bezpośrednio, nie są wliczane, natomiast napiwki wypłacane razem z płacą są w to wkalkulowane.

Istnieją jednak dwie komplikacje:

Jakiego rodzaju potrącenia z twojej płacy mogą być prawnie dokonane?

Jeśli zapewnione jest ci miejsce zamieszkania, maksimum £24.50 na tydzień może być potrącone (lub £3.50 na dzień , gdzie mieszkanie jest zapewnione na mniej niż pełen tydzień). W październiku 2004 roku wzrośnie to do £ 26.50 i £3.75. Nie oznacza to, że nie będziesz musiał płacić więcej, tylko, że taka kwota może być odjęta od twojej płacy przed określeniem, czy otrzymujesz minimalną płacę.

Nic nie może być potrącone za zapewnione ci posiłki i przekąski. Jeśli masz zapewniony transport do i z pracy, pewna kwota może być potrącona. Nie istnieje tu ograniczenie i jest to powszechnym źródłem nadużyć.

Co się dzieje w przypadku, gdy nie masz wyznaczonego wymiaru godzin?

Niektórym osobom płaci się za ilość wykonanej pracy, a nie jej długość. W dalszym ciągu przysługuje ci ochrona minimalnej płacy, ale system, na którym to się opiera, był tak nadużywany, że postanowiono wprowadzić zmiany w październiku 2004 roku.

Jeśli uważasz, że nie otrzymujesz minimalnej płacy, możesz złożyć skargę dzwoniąc bezpośrednio pod telefon ratunkowy Krajowej Płacy Minimalnej (National Minimum Wage) o numerze 0845 6000 678 (Anglia, Szkocja i Walia) lub 0845 6500 207 (Północna Irlandia). Jeśli jesteś członkiem, możesz również poszukiwać pomocy od związku zawodowego, lub też w biurze porad.

Prawa dotyczące wymiaru godzin

Zalicza się w to przerwy na odpoczynek, urlopy, płace urlopowe, pracę w nocy i ilość godzin, które możesz przepracować w każdym tygodniu. Dostępne są ulotki opisujące te prawa, które można uzyskać od Kongresu Związków Zawodowych TUC dzwoniąc do linii Znaj swoje prawa o numerze telefonu 0870 600 4 882.

Przerwy na odpoczynek

Jeśli twój dzień roboczy trwa ponad sześć godzin, masz prawo do 20 minut przerwy na odpoczynek. Jakkolwiek, jeśli masz 18 lat lub mniej, wówczas masz prawo do 30 minutowej przerwy po czterech i pół godzinach pracy.

Urlop wypoczynkowy

Powinieneś otrzymać cztery tygodnie płatnego urlopu w ciągu roku.

(Niektóre biura pośrednictwa pracy próbują ‘obejść’ to prawo twierdząc, że płaca za urlop jest wliczona w stawce godzinowej, w związku z czym nie są oni zobowiązani do dodatkowej wypłaty jeśli bierzesz urlop. Fakt, że twoja płaca zawiera sumę pokrywającą płacę za urlop oraz wysokość płacy za urlop, która jest wliczona w twojej płacy, powinien być jasno opisany w twojej umowie.)

Zwróć uwagę, że zwyczaje, które są ci znane, takie jak wypłaty 13-tki (lub 14-tki) i dodatki urlopowe, nie są zwyczajowe w Wielkiej Brytanii.

Praca w nocy

Osoby, które regularnie pracują w nocy, nie powinny pracować dłużej niż 8 godzin w każdym okresie 24 godzinnym. Przepisy Wymiaru Godzin pozwalają na pracę w nocy średnio przez okres 17-tygodniowy w ten sam sposób, który dotyczy tygodniowego wymiaru godzin pracy. Osobom pracującym w nocy przysługuje również prawo do bezpłatnych badań kontrolnych zdrowia.

Tydzień pracy

Masz prawo nie przekroczyć średnio 48 godzin pracy na tydzień. To ograniczenie dotyczy średnio okresu 17 tygodni. Możesz zrzec się tego prawa, ale nikt nie może zmusić cię do rezygnacji z niego. Możesz również ponownie uzyskać to prawo w dowolnym momencie, jakkolwiek okres po którym uzyskasz ochronę praw, może potrwać do trzech miesięcy.

Ochrona bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązkiem twojego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. W to powinno zaliczać się zapewnienie ci szkolenia, które obejmuje zagadnienia higieny i bezpieczeństwa pracy w twoim miejscu pracy. Istnieje wiele specjalnych zasad i reguł odnoszących się do tych miejsc pracy, które niosą ze sobą specyficzne zagrożenia dla pracowników.

Ochrona przed dyskryminacją

Masz prawo, by nie być traktowanym mniej przychylnie przez biura pośrednictwa pracy lub przedsiębiorstwa zatrudniające, niż inne osoby pracujące bez względu na płeć, pochodzenie rasowe, niepełnosprawność, ciążę, orientację seksualną oraz wyznanie religijne, czy wiarę. Od 2006 roku, niezgodnym z prawem będzie dyskryminowanie przez pracodawcę robotników i osób poszukujących pracy, ze względu na ich wiek.

Przynależność związkowa

Masz prawo należeć do związku zawodowego. Jeśli jesteś członkiem, nie musisz tego zgłosić swemu pracodawcy. Nie możesz być dyskryminowany dlatego, że jesteś członkiem związku.

Specjalne prawa dla osób zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy

Brak opłat

 • Biuro pośrednictwa pracy nie może żądać zapłaty wyłącznie za znalezienie ci pracy lub zarejestrowanie cię w biurze.
 • Biuro pośrednictwa pracy nie może wymagać od ciebie, jako warunek usługi szukania pracy, byś zakupił od nich inne produkty czy usługi, takie jak np. pisanie CV, szkolenia, osobisty sprzęt ochronny.


Biura pośrednictwa pracy powinny dostać pieniądze od pracodawców poszukujących robotników, nie od tych, którzy pracy szukają.

Otrzymywanie płacy

Biuro nie może wstrzymać wypłaty twojego wynagrodzenia ze względu na to, że nie otrzymało ono swojej zapłaty od przedsiębiorstwa, czy organizacji, dla której pracowałeś, lub dlatego, że nie możesz przedstawić podpisanego rachunku (time sheet- karta wyszczególniająca liczbę przepracowanych godzin dla danego rodzaju pracy). W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zatrudniające odmawia podpisania takiego rachunku, obowiązkiem biura jest ustalenie liczby godzin, które przepracowałeś. Za te godziny powinieneś otrzymać zapłatę.

Pisemna deklaracja warunków i zastrzeżeń

Kiedy zapiszesz się do biura pośrednictwa pracy, powinieneś otrzymać pisemną deklarację warunków i zastrzeżeń, zanim rozpoczniesz jakąkolwiek pracę. Dotyczy to równocześnie przypadku, kiedy biuro szuka dla ciebie pracy tymczasowej, jak również w przypadku nowej, stałej pracy. W momencie, kiedy warunki zostały uzgodnione i potwierdzone na piśmie, nie powinny one ulec zmianie bez twojej zgody. Wszystkie uzgodnione zmiany powinny być potwierdzone na piśmie w przeciągu pięciu dni roboczych.

Jeśli biuro pośrednictwa poszukuje pracy tymczasowej dla ciebie, wówczas pisemne porozumienie powinno określać:

 • czy jesteś klasyfikowany, jako pracownik biura, czy też jako robotnik na ‘umowie o świadczeniu usług’. Zwykle będziesz robotnikiem (więcej szczegółów o tej istotnej różnicy można sprawdzić na stronie xx)
 • powinno być napisane, że otrzymasz zapłatę za każdą wykonaną pracę;
 • jak długi powinien być termin wypowiedzenia, który ty jesteś zobowiązany złożyć, a masz prawo otrzymać, w celu zerwania umowy;
 • stawkę płacy, którą otrzymasz, lub minimalną stawkę, którą w oparciu o rozsądne podstawy, biuro może spodziewać się dla ciebie. Musi to odpowiadać przynajmniej stawce godzinowej określonej przez Krajową Płacę Minimalną;
 • czy wypłacane będzie ci tygodniowo, czy miesięcznie;
 • ilość dni płatnego urlopu, który otrzymasz. Większość zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy podlega Przepisom Wymiaru Godzin, i przysługuje im prawo do przynajmniej czterech tygodni płatnego urlopu (patrz wyżej).

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Biura pośrednictwa pracy mają obowiązek poinformować o wszelkich rodzajach zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które znane są przedsiębiorstwu zatrudniającemu, oraz podjętych środków przeciwdziałających lub kontrolujących te zagrożenia.

Powinni oni sprawdzić, czy przedsiębiorstwo zatrudniające przeprowadziło szczegółową ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz poinformować cię o sytuacji przed umieszczeniem w danej organizacji.

Dodatkowe prawa dla pracowników

Jeśli masz prawny status ‘pracownika’, wówczas zyskujesz dodatkowe prawa, ale prawdopodobnie będziesz musiał początkowo pracować na tzw. okresie próbnym. Oznacza to, że prawa te nie przysługują ci od pierwszego dnia pracy, lecz jeśli nadal pracujesz u tego samego pracodawcy przez dany okres czasu. Poniższy paragraf opisuje dodatkowe prawa przysługujące pracownikom, i okres oczekiwania na ich uzyskanie. Poza nimi, w dalszym ciągu przysługują ci prawa odnoszące się do wszystkich robotników, które zostały omówione powyżej.

Prawa przysługujące, kiedy składasz podanie o pracę

 • W procesie selekcji kandydatów, nie powinieneś być dyskryminowany bez względu na twoją płeć, pochodzenie rasowe, obywatelstwo, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie lub przynależność do związku zawodowego.

Prawa przysługujące od pierwszego dnia pracy

 • Powinieneś otrzymać deklarację, zawierającą informację ile będziesz zarabiać i wszystkie potrącenia, które będą dokonane z twojej płacy. (To nie jest równoznaczne z umową o pracę, chociaż umowa o pracę może zawierać te informacje)
 •  Masz prawo do 26 tygodni urlopu macierzyńskiego, nawet jeśli jesteś w ciąży w momencie rozpoczęcia pracy.
 • Możesz wziąć bezpłatny urlop okolicznościowy związany z nagłymi sprawami rodzinnymi.
 • Jeśli jesteś w ciąży, możesz wziąć wolne z pracy na wizyty medyczne.
 • Będziesz chroniony przed zwolnieniem z pracy z racji, między innymi: ciąży, ujawnienia informacji w interesie publicznym lub działalności związkowej.
 • Masz prawo nie być dyskryminowanym ze względu na swoją płeć (wliczając w to stan ciąży), twoje pochodzenie rasowe (lub w przypadku obywateli krajów UE, twoje obywatelstwo), orientację seksualną, wyznanie, jakikolwiek rodzaj niepełnosprawności lub przynależność do związku zawodowego.
 • W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub skargi, masz prawo do obecności reprezentanta związku zawodowego lub wybranego przez ciebie współpracownika.
 • Masz prawo do tego, by twój związek zawodowy był uznany przez pracodawcę, i w przypadku decyzji większości pracowników, negocjował warunki zatrudnienia.
 • Masz prawo do tej samej płacy, co osoby innej płci, które wykonują tą samą albo porównywalną pracę.
 • Masz prawo, by potrącenia z twojej płacy (z wyjątkiem podatku dochodowego i ubezpieczenia National Insurance) nie były dokonywane bez twojej zgody na nie.
 • Możesz wystąpić z zażaleniem o zerwanie umowy, jeśli zostaniesz zwolniony z pracy bez otrzymania ustalonego wypowiedzenia, lub w przypadku, kiedy pracodawca łamie inne warunki zawarte w umowie o pracę.
 • Jeśli opłacasz składki National Insurance masz prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby (Statutory Sick Pay), jeśli byłeś nieobecny z powodu choroby przez cztery dni z rzędu.
Prawa uzyskane po miesiącu
 • Musisz otrzymać tygodniowe wypowiedzenie w przypadku zwolnienia z pracy.
 • Jeśli zostałeś zawieszony w pracy ze względów medycznych, musisz otrzymać wynagrodzenie.
 • Jeśli jesteś zwolniony, musisz otrzymać swoje wynagrodzenie za pracę.

Prawa uzyskane po dwóch miesiącach
 • Masz prawo do pisemnej deklaracji warunków zatrudnienia, które powinny między innymi określać twoją płacę, godziny zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, urlop, i inne dodatki, takie jak uprawnienia emerytalne. Chociaż pisemna deklaracja nie jest umową o pracę, istotnym jest posiadanie jej, ponieważ w przypadku ewentualnych problemów, może być wykorzystana w sądzie.
Prawa uzyskane po sześciu miesiącach
 • Masz prawo do dodatkowych 26 tygodni urlopu macierzyńskiego (oprócz 26 tygodni opisanych wyżej).
Prawa uzyskane po roku
 • Możesz wystąpić z zażaleniem o sprzeczne z przepisami zwolnienie, jeśli zostaniesz zwolniony przez pracodawcę bez uzasadnienia lub z pominięciem właściwej procedury zwolnienia. Masz również prawo uzyskać od pracodawcy pisemne uzasadnienie zwolnienia.
Prawa uzyskane po dwóch latach
 • Masz prawo domagać się odprawy, jeśli twoja praca skończyła się i nikt nie został przyjęty do jej wykonania. Wielkość odprawy zależna jest od twojego wieku, płacy i okresu twojego zatrudnienia.

Egzekwowanie swoich praw

Pracodawcy odmawiają uznania twoich praw z wielu przyczyn.
Czasem dzieje się tak, ponieważ nie zdają sobie sprawy ze swoich obowiązków. Czasem dzieje się tak, ponieważ do tej pory nikt nie oponował, ale w momencie sprzeciwu, wycofują się. A czasem dzieje się tak, ponieważ polegają oni na strachu i wyzysku w celu odniesienia własnych korzyści.
Dla wszystkich praw opisanych w tej broszurce istnieje pomoc prawna.
Nie oznacza to jednak, że to jest zawsze łatwy proces. Źli pracodawcy posuwają się do represji w stosunku do tych pracowników, którzy nalegają na swe ustawodawcze prawa. Najlepszą linią postępowania jest uzyskanie rady ze swego związku zawodowego. Jeśli nie należysz do żadnego związku, dobrze jest odnaleźć i zapisać się do takiego, który będzie najlepszy dla ciebie i twoich współtowarzyszy pracy, i zwrócić się z prośbą o pomoc do nich. W innym przypadku, można się zwrócić do jednej z organizacji opisanych poniżej.

Wniesienie sprawy do kolegium do spraw zatrudnienia (Employment Tribunal)

Employment Tribunal to specjalny rodzaj sądu, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z zatrudnieniem. Są one mniej formalne niż sądy prawne. Czasem prawnicy są zaangażowani, lecz w mniej złożonych sprawach można skorzystać z pomocy przedstawiciela związku zawodowego, pracownika z biura porad lub samemu reprezentować swoją sprawę.
Chociaż zdarza się, że niektóre osoby reprezentują siebie z sukcesem, my nie polecamy takiego postępowania. Powinieneś skontaktować się ze swoim związkiem, lub w przypadku, kiedy nie należysz do związku, powinieneś szukać porady, co do dalszego postępowania.
Istotnym jest, by być świadomym, że większość zażaleń powinna być złożona w przeciągu trzech miesięcy kalendarzowych od momentu zaistnienia zdarzenia. W przypadku zagadnień związanych ze zwolnieniem z pracy, termin jest przedłużony do sześciu miesięcy.

Więcej informacji i pomocy

Istnieje wiele różnych organizacji, które mogą zapewnić porady i wsparcie. Niektóre, to urzędy rządowe, które zajmują się egzekwowaniem przestrzegania określonych praw, niektóre są niezależne od rządu i są w stanie zapewnić radę i informacje dotyczące wielu zagadnień.
Biuro Porad Cywilnych (Citizens Advice Bureau- CAB)
W większości miast znajduje się Biuro Porad Cywilnych CAB. Służby Biura Porad Cywilnych oferują nieodpłatne, poufne, bezstronne i niezależne porady. Każdego roku Biuro Porad Cywilnych CAB pomaga rozwiązać około sześciu milionów nowych problemów, które są kluczowe w życiu ludzi, wliczając w to długi, sprawy konsumenckie, zasiłki, sprawy mieszkaniowe, sprawy prawne, zatrudnienie i sprawy związane z imigracją. Doradcy mogą pomóc w wypełnieniu druków, pisaniu listów, negocjacjach z wierzycielami oraz mogą oni reprezentować klienta w sądzie lub przed kolegium sądowym.
Możesz odszukać najbliższe ci Biuro Porad Cywilnych CAB na stronie www.nacab.org.uk lub w książce telefonicznej.
Inspektorat Standardów Biur Pośrednictwa Pracy (Employment Agency Standards Inspectorate)
Jeśli pracujesz dla biura, które źle cię traktuje i podejrzewasz, że może ono łamać prawo, możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do urzędu rządowego, które ustala przepisy dla biur.
Telefon: 0845 955 5105.
Zrzeszenie Rekrutacji i Zatrudnienia (Recruitment and Employment Confederation - REC)
Część biur pośrednictwa pracy (zwykle te lepsze) należy do Zrzeszenia Rekrutacji i Zatrudnienia (REC), które określa normy dla swoich członków. Jeśli twoje biuro ma umieszczony symbol REC w swoich biurach lub na używanej dokumentacji, wówczas możesz złożyć skargę do REC, jeśli uważsz, że łamane jest prawo pracy przez to biuro.
Telefon: 020 7462 3260
Kierownictwo do Spraw Higieny i Bezpieczeństwa Pracy (Health and Safety Executive- HSE)
HSE może oferować rady i informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.
Telefon: 08701 545 500 (8.00-18.00)
Telefon Ratunkowy Krajowej Płacy Minimalnej (National Minimum Wage Helpline)
Telefon: 0845 600 0678
Służba Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu (Advisory, Conciliation and Arbitration Service -(ACAS))
ACAS jest instytucją publiczną, której zadaniem jest promowanie dobrych stosunków w miejscu pracy. Ich krajowa linia ratunkowa zapewnia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia i ogólne porady związane z prawami pracodawców i pracowników w pracy.
Telefon: 08457 47 47 47 (9.00-16.30)<;/blockquote>
Infolinia Służb Kolegium do Spraw Zatrudnienia (Employment Tribunal Service Enquiry Line)
Informacje o wnoszeniu spraw i procedurach kolegialnych.
Telefon: 08457 959 775
Jeśli uważasz, że twój problem może wynikać z dyskryminacji, wówczas następujące mogą być pomocne:
Komisja do Spraw Równouprawnienia (Equal Opportunities Commission)
Telefon: 0845 601 5901 http://www.eoc.org.uk/
Komisja do Spraw Równości Rasowej (Commission for Racial Equality)
Telefon: 020 7939 0000 http://www.cre.gov.uk/
Komisja Praw dla Niepełnosprawnych (Disability Rights Commission)
Telefon: 08457 622633 http://www.disability.gov.uk/
Prawo Pracy dla Homoseksualistów i Lesbijek (Lesbian and Gay Employment Rights)
Telefon: 020 7704 6066 www.lager.dircon.co.uk
Związki dzisiaj- twój przyjaciel w pracy
Kongres Związków Zawodowych TUC wydaje szereg darmowych ulotek, które zawierają więcej informacji o prawie pracy, opisane w tej ulotce jedynie w skrócie. Ażeby je otrzymać można dzwonić pod telefon ratunkowy Kongresu Związków Zawodowych TUC Znaj swoje prawa o numerze 0870 600 4 882. Strona internetowa TUC o świecie pracy http://www.worksmart.org.uk/ również zawiera szczegółowe informacje dotyczące praw zatrudnienia i bezpieczeństwa i higieny pracy.
Każdy ma prawo należeć do związku—kosztuje to mniej niż może ci się wydawać, a twój pracodawca nie musi wiedzieć, że zastanawiasz się nad wstąpieniem do związku. Średni koszt przynależności do związku wynosi tylko £1 na tydzień dla pracujących w niepełnym wymiarze godzin i £2 dla pracujących na całym etacie.
Należność do związku może pomóc uzyskać twoje prawa i je polepszyć. Związek zawodowy może wpłynąć na polepszenie twojego wynagrodzenia, warunków pracy, zdrowia, bezpieczeństwa i otrzymywanych szkoleń. Związek może zapewnić ci wsparcie, jeśli jest stosowany mobbing w stosunku do ciebie, lub jeśli jesteś dyskryminowany, czy zwolniony z pracy. Twój pracodawca nie musi być powiadomiony o tym, że wstąpiłeś do związku zawodowego, a wszystko, co powiesz reprezentatowi związku będzie traktowane z zachowaniem poufności.
W wielu miejscach pracy w Zjednoczonym Królestwie działają wieloletnie związki zawodowe. Jeśli w miejscu, gdzie pracujesz, nie ma obecnego związku ani żadnych jego członków, to i tak związek zawodowy chciałby ci pomóc. Szczególnie, jeśli jest wiele osób dzielących te same problemy i pragnących razem znaleźć rozwiązanie dla nich.
Aby uzyskać informacje o tym, jak wstąpić do związku i który związek jest odpowiedni dla ciebie, zadzwoń pod telefon ratunkowy TUC Znaj swoje prawa o numerze 0870 600 4 882, lub wejdź na stronę internetową www.workSMART.org.uk/unionfinder .